Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

Misyon, Vizyon, Değerleri ve Hedefleri:

Misyon

Eğitimde, Bitki Koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma ve sentezleme yeteneği gelişmiş, çevre ve insan sağlığına duyarlı, mesleki etik bilinci ve sorumluluğuna sahip, çevresine önderlik edebilecek ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bitki Korumaya yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında, bitki koruma etmenlerinin tanı ve mücadelesinde yeni teknoloji ve yöntemler geliştirmek, kullanmak, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki bitkisel üretim süreçlerine ve literatürüne olumlu katkılar sağlamaktır.

 

Vizyon

Eğitim-Öğretimde sunduğu çağdaş kaliteli eğitim programı ile Bitki Koruma alanında ülke tarımına yön verebilecek, özel ve resmi sektörce aranan, kendi disiplinlerinde söz sahibi, lider kadrolar yetiştiren, çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda bitki koruma sorunlarına projeler ile çözümler üreten, çevre dostu bitki koruma uygulamalarına önderlik yapan, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağlarını geliştirmiş, bir bölüm olmaktır.

 

Değerler ve Hedefler

Bitki Koruma Bölümünün hedefi alanı bitkileri hastalık ve zararlılardan korumak ve arındırmaktır. Bitki Koruma Bölümünde verilen lisans ve lisansüstü eğitim ile ihtiyaç duyulan teknik eleman ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Bölümde yürütülen araştırmalarla, Entomoloji Anabilim Dalında bitkilere zararlı böcek, akar ve nematodların, Fitopatoloji Anabilim Dalında ise bitkilerde hastalık ve zarar oluşturan fungus, virüs, bakteri ve yabancı otların teşhislerinin yanı sıra, biyolojileri ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamada ihtiyaç duyulan eksiklikleri gidermeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Bölgemizde  tarımsal faaliyet alanlarında bulunan orunları çözmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı projeler sunarak bu projeleri başarıyla tamamlamak ve elde edilen bulguları bilim dünyası ve paydaşları ile paylaşarak Türkiye ekonomisine katkılarda bulunmaktır.

 

Bölümden Mezun Olduktan Sonra İş olanakları

 

Bölümden mezun olan “Bitki Hekimi” Ziraat Mühendisleri,

Kamuda Tarım ve Orman Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

Tarım ve Kredi Kooperatifleri,

Tarımla ilgili üretici birlikleri (ör. Tariş, Çukobirlik, Pankobirlik vb) bünyesinde;

Tarım ilacı pazarlayan firmalarda,

Özel ilaçlama firmalarında,

Özel tarımsal danışmanlık firmalarında (organik ve ekolojik tarım sertifikasyonu),

Ev haşereleriyle mücadele eden özel firmalarda,

Tarım ilacı kalıntılarıyla ilgili danışmanlık yapan firmalarda teknik eleman olarak çalışabilirler.

 

Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık, tarım ilacı satış mağazaları vb. konularda kendi özel işletmelerini açabilirler.