Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. Maddesine göre bakanlar kurulunca 20.09.2012 tarihli karara binaen onaylanmış ve  Bölümümüz 2013-2014 öğretim yılı itibariyle öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim dallarını içermektedir. 36 öğrenci kontenjanı ile 2013-2014 yılında eğitime başlamış ve günümüze kadar YÖK tarafından verilmiş olan kontenjanlar dolu olacak şekilde öğrenci almaya devam etmektedir.

lümümüzde;  1 Profesör, 1 Doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesi ile eğitim hizmetleri verilmektedir.