Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Herboloji Derneği’nin işbirliği ile 24-25 Mart 2022 tarihlerinde Kayseri’de “Herbisitlere Tolerant Kültür Bitkileri” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.


24 Mart 2022