Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

Toprak analiz laboratuvarında konu uzmanı teknik personel tarafından; meyve tesisi ve tek yıllık bitki yetiştiriciliği için toprak örneği alım zamanı, toprak örneği alırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verildi. Bitki temel besin elementlerinden olan N, P, K analizlerinin yapılış metotları, kullanılan çözeltiler, saturasyon, pH, EC, K,P, organik madde analiz aşamaları anlatıldı ve analiz yapılan cihazlar tanıtıldı.


29 Aralık 2022